top of page

களஞ்சியம் இதழ் 

இந்த மையம் தமிழில் “களஞ்சியம் ” என்னும் காலாண்டு இதழை வெளியிடுகிறது.  இந்த இதழ் 1986 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது. அறிவியல், பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் தொடர்பான பல கட்டுரைகள்  இந்த இதழில் வெளியிடப்படுகின்றன. 16 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட ஆசிரியர் குழு, பெறப்பட்ட அனைத்து கட்டுரைகளையும் ஆய்வு செய்து தேர்ந்தெடுத்து , திருத்தப்பட்டு அச்சுப்பதிவு செய்யப்பட்டு சந்தாதாரர்களுக்கு அனுப்பப்படுகிறது. சுமார்  500க்கும் மேற்பட்ட சந்தாதாரர்கள் உள்ளனர்.
IMG-20230615-WA0011_edited.jpg

தொகுதி 1 

இதழ்  - 1

ஆண்டு -1986

தொகுதி - 22 

இதழ்  - 1

ஜூன் 2023

கட்டுரை அழைப்பு 

தொகுதி - 22 : இதழ் -2

kalengiyam-2 call.png

சமர்ப்பிக்க கடைசிநாள் : 10.08.2023

ஆயுள் சந்தா பெற 

Thanks for submitting!

bottom of page