top of page

தொடர்புக்கு 

பேரா. முனைவர் பா. உமா மகேஸ்வரி 

இயக்குநர்

பொறியியல் தொழில்நுட்பத் தமிழ் வளர்ச்சி மையம் 

பேராசிரியர், கணினி பொறியியல் மற்றும் அறிவியல் துறை, கிண்டி பொறியியல் கல்லூரி
அண்ணா பல்கலைக்கழகம், சென்னை - 600025

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page